1 - Ogólne

1. SmallDesign.pl - galeria internetowa działająca pod adresem www.smalldesign.pl, której właścicielem i administratorem jest DESILOVE LTD, 69 Banstead Road, Carshalton, SM5 3NP, Wielka Brytania.

2. Produkt - towar będący przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem SmallDesign.pl

3. Użytkownik - osoba, która dokonała rejestracji w SmallDesign.pl, w wyniku której utworzone zostało konto

4. Kupujący - użytkownik podejmujący działania zmierzające do zakupu produktów za pośrednictwem SmallDesign.pl

2 - Rejestracja w sklepie

1. Korzystanie z SmallDesign.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zasad obowiązujących w SmallDesign.pl.

2. Rejestracji w SmallDesign.pl dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

3. Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SmallDesign.pl w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień.

4. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości od SmallDesign.pl na swój adres email.

3 - Składanie zamówienia

1. Po dodaniu Produktów do koszyka Użytkownik może złożyć zamówienie. Odbywa się to poprzez weryfikację adresu wysyłki, wybór formy płatności oraz potwierdzenie złożenia zamówienia.

2. Kupujący zobowiązany jest opłacić złożone zamówienie w wyznaczonym terminie.

3. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku SmallDesign.pl. W związku z tym należy dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknięcia anulowania zamówienia.

4. Ceny widniejące przy Produktach na stronie SmallDesign.pl stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości.

5. Ceny są stałe i obowiązują do momentu sprzedaży Produktu.

6. Ceny mogą ulec obniżeniu w przypadku jeśli SmallDesign.pl zdecyduje się dokonać przeceny.

4 - Koszty wysyłki

1. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący, który upoważnia SmallDesign.pl do zawarcia z Pocztą Polską S.A. lub inną firmą kurierską umowy w tym zakresie w imieniu i na rzecz Kupującego.

2. Koszty wysyłki naliczane są automatycznie w momencie dodawania Produktów do koszyka.

3. Jedyną formą płatności za zamówienia złożone w SmallDesign.pl jest przedpłata.

4. Wszystkie oferowane przez nas produkty są nowe i pozbawione wad.

5 - Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 25 grudnia 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży tzn. zwrócić Produkt bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu.

2. Zwracane Produkty powinny zostać odesłane w stanie niezmienionym wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

3. Od momentu otrzymania Produktów Klient jest zobowiązany do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z nimi. Produkt musi zostać zwrócony w stanie niezmienionym. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, pozbawiony zapachów, czysty oraz z przyczepionym kompletem metek.

4. Zwracany produkt powinien zostać zwrócony w sposób zapewniający, że w momencie dotarcia do Smalldesign.pl nie zostanie uszkodzony.

5. Produkty wykonywane na zamówienie nie podlegają zwrotowi.

6. Szczegóły dotyczące - Jak dokonać zwrotu można znaleźć pod adresem http://woocommerce-39305-83437-231440.cloudwaysapps.com/zwroty-i-reklamacje

7. Do przesyłki zwrotnej prosimy o dołączenie informacji z numerem zwrotu oraz id zamówienia w sklepie.

8. Kupujący zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania Produktu odesłać zwracany Produkt na adres zwrotny otrzymany od sprzedającego. Towar powinien zostać odesłany Pocztą Polską - przesyłką rejestrowaną (listem poleconym lub paczką). SmallDesign.pl nie odpowiada za towary zaginione w trakcie przesyłki. Zabrania się odsyłania towaru przesyłką płatną "za pobraniem".

9. W przypadku zwrotu towaru, Smalldesign.pl zwraca koszt dostawy, nie wyższy jednak niż najtańszy dostępny sposób dostawy dla zakupionego towaru w sklepie.

10. W przypadku zwrotu towaru koszt odesłania Produktu do SmallDesign.pl pokrywa Klient.

11. Koszt dostawy w Smalldesign jest stały tzn. niezależny od ilości zamówionych towarów. W przypadku częściowego zwrotu zakupionych towarów przez Klienta koszty dostawy nie są zwracane.

12. Zwrot pieniędzy następuje na konto bankowe, które klient wskaże w formularzu zwrotu. W przypadku płatności za pomocą systemu transferuj.pl, zwrot zostanie dokonany również w tym systemie.

6 - Reklamacje

1. Reklamacje są rozpatrywane przez SmallDesign.pl, Kupujący powinien wykonać zdjęcia dokumentujące stwierdzone wady, niezgodności lub uszkodzenia.

2. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który okazał się wadliwy. Reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie po stwierdzeniu wad Produktu.

3. Aby zgłosić reklamację wadliwego Produktu, Kupujący musi w pierwszej kolejności przesłać na adres smalldesignpl@gmail.com mail z taką informacją, w której złoży reklamację.

4. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie odesłać reklamowany Produkt na adres zwrotny, który otrzyma w wiadomości zwrotnej na wiadomość zgłoszeniową. Towar powinien zostać odesłany przesyłką rejestrowaną (listem poleconym lub paczką). SmallDesign.pl nie odpowiada za towary zaginione w trakcie przesyłki.

5. Zabrania się odsyłania towaru przesyłką płatną "za pobraniem".

6. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany Produktu, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (w tym: wartości Produktu, kosztu wysyłki do Kupującego i kosztu odesłania Produktu).

7. Różnice wynikające z ustawień monitora (dotyczące nasycenia barw, odcieni) nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

7 - Faktury

1. Akceptując regulamin Kupujący wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczna poprzez e-mail.

8 - Ochrona danych osobowych

1. SmallDesign.pl przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. SmallDesign.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez SmallDesign.pl zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z prowadzeniem serwisu SmallDesign.pl.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.

9 - Newsletter

1. Użytkownik wyrażając dobrowolnie zgodę na otrzymywanie newslettera podczas rejestracji, albo w formularzu newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym. Nie prowadzimy sprzedaży bazy danych osobom trzecim. Adres e-mail użytkownika podlega ochronie jak pozostałe dane osobowe. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do rezygnacji z subskrypcji newslettera klikając na link w e-mail lub wysyłając taką wiadomość na adres kontaktowy sklepu. 2. Użytkownik w formularzu rejestracyjnym zaznaczając opcję "Dołącz do naszego newslettera" dobrowolnie wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez DESILOVE LTD, 207 Regent Street, 3rd Floor, London, W1B 3HH, Wielka Brytania zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

10 - Metryczki i obrazki na zamówienie

1. Projekt metryczki opiera się wyłącznie na danych przesłanych za pośrednictwem formularza na stronie lub jeżeli Klient zostanie poproszony w oparciu o dane przesłane za pośrednictwem e-mail.

2. W projektach metryczek zamieszczane są tylko i wyłącznie przesłane dane, które zawiera projekt. Podanie dodatkowych danych, których konkretny projekt nie uwzględnia nie powoduje, że zostaną one użyte w projekcie, który tego nie przewiduje.

3. W przypadku przesłania danych uzupełniających poza formularzem przy zamówieniu, o których Klient np. zapomniał, potwierdzeniem ich wprowadzenia będzie e-mail przesłany do Klienta przez SmallDesign w odpowiedzi na konkretną wiadomość. W przypadku braku potwierdzenia ze strony SmallDesign zastrzegamy sobie prawo do nie wprowadzenia tych danych, dlatego bardzo ważne jest, aby Klient przesłał kompletne prawidłowych danych podczas składania zamówienia.

SmallDesign.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Wszystkie zmiany regulaminu będą publikowane online, jednakże korzystanie ze strony jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.


Tag Products

Not found products.